Η ακρίβεια του GPS

Το Global Positioning System (GPS) μέχρι το 2000 είχε ακρίβεια -ούτε λίγο ούτε πολύ- 100 μέτρων! Αυτό συνέβαινε για στρατιωτικούς λόγους. Από το 2000 όμως, απέκτησε ακρίβεια μόλις 15 μέτρων, επειδή πλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικής απενενεργοποίησης και ελέγχου του συστήματος κατά περιοχή, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
Oldest