Αποστολή FAX χωρίς συσκευή (μέσω email)

Κι όμως, είναι δυνατό, αρκεί να στείλουμε email στην κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Πρόκειται για μια υπηρεσία που υλοποιεί στη χώρα μας η Forthnet. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να στείλουμε το Fax πρέπει να έχει τη μορφή:
rp.ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ@30ΑΡΙΘΜΟΣFAX.iddd.tpc.int
(όλα με λατινικούς χαρακτήρες)
Το rp σημαίνει remote printing και δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Το όνομα παραλήπτη είναι ενδεικτικό και η εταιρεία (ή το τμήμα) του παραλήπτη είναι προαιρετικό να συμπληρωθεί. Ο χαρακτήρας _ (underscore) χρησιμοποιείται για να χωρίσει τις λέξεις μεταξύ τους (π.χ. στο ονοματεπώνυμο) και ο χαρακτήρας / (κάθετος) για να διαχωρίσει τα πεδία. Το 30 είναι ο διεθνής κωδικός τηλεφώνων για την Ελλάδα και ακολουθεί ο 10ψήφιος αριθμός του Fax, στο οποίο θέλουμε να στείλουμε κάτι. Π.χ. αν θέλουμε να στείλουμε Fax στον κ. Γεωργίου Κων/νο που εργάζεται στο τμήμα "Μεταφορών" μιας εταιρείας που έχει Fax 210 1234567, θα πρέπει να στείλουμε το email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rp.Georgiou_Konstantinos/Metafores@302101234567.iddd.tpc.int
Το θέμα του email, αν υπάρχει, πρέπει κι αυτό να είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
Αυτό που θέλουμε να αποστείλουμε θα πρέπει να είναι είτε στο σώμα του email, ως κείμενο, είτε σε συνημμένο αρχείο, καλύτερα .pdf (δουλεύει όμως και με κάποια .txt αρχεία, αναλόγως της κωδικοποίησης). Αφού αποστείλουμε το email, μετά από 1 περίπου λεπτό φθάνει το Fax στον αριθμό που επιλέξαμε. Η πρώτη σελίδα αναφέρει τα στοιχεία του Fax, όπως τα συμπληρώσαμε, δηλαδή τον παραλήπτη, το τμήμα ή την εταιρεία του και το θέμα του μηνύματος, στοιχεία για την ημερομηνία, την ώρα, την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία αποστέλλεται κλπ. Η δεύτερη σελίδα περιέχει το σώμα του email και η τρίτη το συνημμένο αρχείο. Στην περίπτωση που έχουμε επισυνάψει .pdf αρχείο (για τη δημιουργία του από κάθε είδους ηλεκτρονικό έγγραφο ή ιστοσελίδα υπάρχει σχετικό θέμα και σε αυτό εδώ το ιστολόγιο), τα ελληνικά υποστηρίζονται άριστα και η ποιότητα αποτύπωσης αυτού που στέλνουμε είναι πάρα πολύ καλή.
Συνολικά πρόκειται για μια πολύ καλή υπηρεσία- πολύ βολική λύση, όταν θέλουμε να στείλουμε fax χρησιμοποιώντας μόνο τον υπολογιστή μας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις υπάρχουν στη σχετική σελίδα της Forthnet.
Previous
Next Post »