Μαζική μετονομασία αρχείων (με το Bulk Rename Utility)

Πολύ χρήσιμη εφαρμογή, για να μετονομάζουμε μαζικά πολλά αρχεία. Μπορεί να μετονομάσει πολλαπλά αρχεία με βάση διάφορα ευέλικτα κριτήρια, μπορεί να προσθέσει, να αντικαταστήσει ή να εισαγάγει κείμενο στα ήδη υπάρχοντα ονόματα των αρχείων, να αλλάξει από πεζά σε κεφαλαία (ή το αντίθετο), να προσθέσει αριθμούς, να αλλάξει τις καταλήξεις που καθορίζουν το είδος των αρχείων. Ιδίως για τις φωτογραφίες μπορεί να αξιοποιήσει μετα-πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε πολλά είδη αρχείων, όπως η ημερομηνία λήψης ή η ανάλυση κλπ. Έτσι μπορούμε να έχουμε φωτογραφίες με ονόματα που θα έχουν κάποιο νόημα για μας, αντί για ονόματα όπως dsc899 κλπ. Επίσης για τα .mp3 μπορεί να αξιοποιήσει πληροφορίες που βρίσκονται στα ID3 tags (όνομα καλλιτέχνη, όνομα τραγουδιού, δίσκου κλπ). Τέλος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις πληροφορίες ενός αρχείου που αφορούν στη δημιουργία και την τροποποίησή του. Και φυσικά είναι δωρεάν, ενώ συνοδεύεται και από οδηγίες χρήσης! Την κατεβάζουμε από εδώ σε διάφορες μορφές και απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα άμεσα.
Previous
Next Post »