Αφαίρεση θορύβου και κόκκου από ψηφιακές φωτογραφίες (με το Noiseware CE)

Είναι δωρεάν και έχει φιλικό περιβάλλον, αν και με πολλές δυνατότητες. Το κατεβάζουμε από εδώ και μπορούμε να βελτιώσουμε αισθητά με ένα κλικ τις φωτογραφίες μας, αφαιρώντας τον θόρυβο και τους κόκκους, φαινόμενα πολύ συχνά, όταν τραβάμε με αυξημένο ISO σε χαμηλό φωτισμό. Για απαιτητικούς και καλύτερα αποτελέσματα διαθέτει και επιπλέον ρυθμίσεις.
Αρχικά είναι καλό να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις: στο μενού View > Options στην πρώτη καρτέλα επιλέγουμε "Show Open file dialog on startup" και για το Image default επιλέγουμε 100%. Στη δεύτερη καρτέλα (Noise filter) για το Default Filter Noise επιλέγουμε το Weaker Noise. Πατάμε ΟΚ και κάνουμε επανεκκίνηση του προγράμματος, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές-ρυθμίσεις.
Previous
Next Post »