Πολυτονικά Ελληνικά με το KeymangreekΠαραθέτουμε ακριβώς το ενημερωτικό κείμενο που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου www.keymangreek.gr:
Ἕνας εὔκολος, διαισθητικός καὶ φιλικὸς τρόπος πληκτρολόγησης μονοτονικῶν καὶ πολυτονικῶν κειμένων, ἀνεπτυγμένος μὲ τεχνολογία Tavultesoft Keyman πρὸς χρῆσιν ὅλων: μαθητῶν, φοιτητῶν, ἑλληνιστῶν, καθημερινῶν χρηστῶν, ἀκόμη καὶ Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ ποὺ δὲν διαθέτουν ἑλληνικὰ στὸν ὑπολογιστή τους.
Περιέχει τὰ πληκτρολόγια Greek for all καὶ Greek automated, ἀμφότερα πανομοιότυπα, ἐκτὸς τοῦ ὅτι τὸ δεύτερο αὐτοματοποιεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν εἰσαγωγὴ πνευμάτων στὰ πολυτονικά κείμενα.
Ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρον! Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και ευχόμαστε να τύχει ευρείας αναγνώρισης.
Previous
Next Post »