Ταξίδι στο Ηλιακό μας σύστημα - solar systemΔιαδραστικό με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης. Σίγουρα θα αποτελέσει μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά.

Μπορούμε να αλλάζουμε οπτική γωνία, να παρακολουθούμε τις τροχιές και τις θέσεις των πλανητών και αστερισμών κάθε εποχή, με κλικ επάνω σε κάθε κουκίδα αστεριού
βλέπουμε ποιο είναι, μπορούμε να κάνουμε αναγνώριση αστέρων (βάζοντας την ημερομηνία, έτος, ώρα και το πλάτος και μήκος απ' όπου γίνεται η παρατήρηση), μπορούμε να παγώνουμε την εικόνα για καλύτερη παρατήρηση, να αλλάζουμε θέση από την Γη
στον Ήλιο, να μεγεθύνουμε ή να παρατηρούμε από πιο μακριά και πολλά άλλα.
Η εποπτικότητα και η διαδραστικότητα θα αφήσουν σίγουρα καλές εντυπώσεις και χρήσιμες εικόνες στα παιδιά.
Previous
Next Post »