Μετατροπή Εγγράφου σε Εικόνα - doc-to-image-converter


Δωρεάν εργαλεία για μετατροπή ενός εγγράφου (word document) σε εικόνα/εικόνες. Πολύ χρήσιμα ενίοτε, όταν θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας ή όταν θέλουμε να πάρουμε κάτι σαν screenshot του εγγράφου.

Αυτό εγκαθίσταται κανονικά στον υπολογιστή μας:

Ενώ αυτό είναι online:
Previous
Next Post »