Γράψτε σωστά ελληνικά σε online υπηρεσίεςΑρκετές φορές, ενώ θέλουμε να γράψουμε σωστά ελληνικά σε online υπηρεσίες (email, facebook, twitter...), τα ενσωματωμένα εργαλεία δεν μας βοηθούν.

Παραθέτουμε μερικές οδηγίες για συχνές δυσκολίες:

- διαλυτικά: πατάμε Shift + τόνο και μετά το φωνήεν που θέλουμε

- διαλυτικά με τόνο: Δεξί Alt + τόνο και μετά το φωνήεν που θέλουμε (και το πληκτρολόγιο να είναι γυρισμένο στα ελληνικά

- άνω τελεία: με πατημένο το Alt πληκτρολογούμε (στο δεξιά αριθμητικό πληκτρολόγιο) τον αριθμό 249. Όταν αφήνουμε το Alt, βγαίνει η άνω τελεία.

- ελληνικά εισαγωγικά (σαν αυτά «»): Δεξί Alt + [ ή ] (και το πληκτρολόγιο να είναι γυρισμένο στα ελληνικά).
Previous
Next Post »